ue
is
poca

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Întrebări frecvente

 • Ce este Chestionarul Național Studențesc (CNS)?
 • CNS este parte a unui studiu național, prin care se dorește măsurarea gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior. CNS este implementat, în premieră, începând cu anul 2020, în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ superior publice și private din România. Rezultatele acestui chestionar vor fi publicate agregat, la nivel național, urmând ca fiecare universitate să primească un raport cu rezultatele obținute.
 • Cine a dezvoltat CNS?
 • CNS a fost dezvoltat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), cod SMIS 126766.
  În procesul de elaborare al CNS au fost implicați direct studenții, sub forma unor evenimente specifice, dar și reprezentanții lor, federațiile naționale studențești. De asemenea, au fost consultați și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), respectiv Banca Mondială, care au experiență în dezvoltarea unor instrumente de acest fel.
 • Care este perioada de implementare a chestionarului?
 • Chestionarul a fost deschis pentru completare în perioada 24 noiembrie 2020 – 18 ianuarie 2021.
 • Cine beneficiază de rezultatele CNS?
 • Rezultatele obținute în urma implementării CNS vor fi valorificate în folosul principalilor actori a sistemului de învățământ superior:


  - Material suport pentru Ministerul Educației și Cercetării în vederea fundamentării anumitor politici publice sectoriale;


  - Material suport pentru consiliile consultative (Consiliul Național de Statistică și Prognoză în Învățământul Superior, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior);


  - Instrument de lucru pentru Agenția Română pentru Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau alte agenții de evaluare externă a calității în învățământul superior, înregistrate în European Quality - Assurance Register for Higher Education (EQAR) și care își desfășoară activitatea în România;


  - Material suport pentru instituțiile de învățământ superior, în vederea îmbunătățirii experienței educaționale a studenților;


  - Informarea federațiilor naționale studențești, a studenților, dar și a altor părți interesate din sistemul universitar din România.

 • Cum vor arăta rezultatele?
 • Toate rezultatele obținute în urma implementării CNS vor fi publicate, agregat, la nivel național. Analiza și interpretarea rezultatelor, pe categorii și întrebări, vor fi publicate pe platforma CNS. În continuare, rezultatele vor fi valorificate sub forma unei analize însoțită de recomandări. De asemenea, fiecare instituție de învățământ superior va primi o fișă cu răspunsurile grupate pe domenii de studiu, însoțite de o analiză succintă, pentru a stabili un set de măsuri, dacă acestea se impun.
 • Cine este eligibil să completeze CNS?
 • CNS se adresează tuturor studenților înmatriculați într-o instituție de învățământ superior din România, de stat sau privată, indiferent de forma de învățământ, forma de finanțare și care urmează un program la nivel de licență sau masterat.


  Un student poate completa chestionarul o singură dată. Studenții care urmează mai multe programe de studii, indiferent de nivel sau forma de finanțare, pot completa chestionarul doar pentru un singur program, prin urmare va trebui să opteze pentru unul.

 • Toți studenții răspund la aceleași întrebări?
 • Da, toți studenții care completează CNS răspunde la aceleași întrebări. În viitor, instituțiile de învățământ superior vor putea propune întrebări care vor fi adăugate CNS, însă aceste întrebări vor fi vizibile doar studenților înmatriculați la instituția respectivă. În cazul în care pentru unele întrebări, studenții nu pot opta pentru o variantă de răspuns, atunci aceștia pot bloca respectiva interogare.
 • Ce sunt întrebați studenții în chestionar?
 • Scopul principal al CNS este măsurarea gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior. În acest sens, chestionarul cuprinde un număr de 71 de întrebări, împărțite pe trei secțiuni, după cum urmează: desfășurarea procesului educațional în contextul distorsiunii provocate de pandemia de COVID-19
  • satisfacția cu privire la serviciile oferite de universitate
  • satisfacția cu privire la calitatea programului de studii

  Cele trei secțiuni cuprind următoarele categorii de întrebări: COVID-19
  • Întrebări generale
  • Infrastructura universitară
  • Reprezentanții studenților
  • Resursele învățării
  • Servicii sociale
  • Activitatea de predate
  • Evaluare, comunicare și feedback
  • Oportunități de învățare
  • Organizarea procesului educațional
  • Sprijin academic
 • Cum pot contribui universitățile la CNS?
 • În cadrul exercițiului, instituțiile de învățământ pot contribui la promovarea chestionarului național studențesc prin metode multiple: informare trimisă studenților pe email-urile instituționale utilizate, inserarea unui link pe platforma intranet/e-learning/moodle care să direcționeze studenții către CNS, promovarea și distribuirea materialelor de promovare ale CNS.
  În niciun caz, instituțiile de învățământ superior nu pot condiția participarea studenților la CNS și nu pot recomanda studenților să selecteze anumite variante de răspuns.
 • Cum pot studenții participa la CNS?
 • CNS poate fi accesat exclusiv online, pe pagina de internet www.cns.uefiscdi.ro, sau via www.chestionar-studenti.ro, platformă dezvoltată de UEFISCDI. Chestionarul poate fi accesat prin două modalități:
  - Printr-un link primit pe adresa de e-mail personală, așa cum este ea înregistrată în Registrul Matricol Unic al Universităților din România (RMUR); - Accesând platforma CNS și completând datele personale (Codul Numeric Personal, date socio-demografice și adresa de e-mail).

  Datele personale solicitate sunt necesare prelucrării statistice. Acestea vor fi utilizate de echipa UEFISCDI strict în acest sens, cu păstrarea strictă a anonimității. În perioada de completare, dacă din diverse motive studentul nu poate finaliza completarea chestionarului, poate relua oricând procesul, fiind activată o opțiune de autosalvare.

 • Răspunsurile studenților sunt confidențiale?
 • Toate răspunsurile la CNS sunt confidențiale și respondenții anonimizați pentru toate instituțiile implicate în proces. În faza de autentificare este solicitat Codul Numeric Personal, doar pentru validarea existenței înregistrării în Registrul Matricol Unic și adresa de e-mail, cu scopul notificărilor privind invitația de completare, însă aceste date nu vor fi stocate și prelucrate.
  Răspunsurile vor fi prelucrate și analizate doar în scopuri științifice.