ue
is
poca

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Rezultate

Toate rezultatele obținute în urma implementării CNS vor fi publicate, agregat, la nivel național. Analiza și interpretarea rezultatelor, pe categorii și întrebări, vor fi publicate pe platforma CNS. În continuare, rezultatele vor fi valorificate sub forma unei analize însoțită de recomandări. De asemenea, fiecare instituție de învățământ superior va primi o fișă cu răspunsurile grupate pe domenii de studiu, însoțite de o analiză succintă, pentru a stabili un set de măsuri, dacă acestea se impun.

Rezultatele obținute în urma implementării CNS vor fi valorificate în folosul principalilor actori a sistemului de învățământ superior:


– Material suport pentru Ministerul Educației și Cercetării în vederea fundamentării anumitor politici publice sectoriale;

– Material suport pentru consiliile consultative (Consiliul Național de Statistică și Prognoză în Învățământul Superior, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior);
– Instrument de lucru pentru Agenția Română pentru Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau alte agenții de evaluare externă a calității în învățământul superior, înregistrate în European Quality – Assurance Register for Higher Education (EQAR) și care își desfășoară activitatea în România;

Material suport pentru instituțiile de învățământ superior, în vederea îmbunătățirii experienței educaționale a studenților;

– Informarea federațiilor naționale studențești, a studenților, dar și a altor părți interesate în sistemul universitar din România.